Welkom!


logo Krabbie Krab op School

                                                                                           

Krabbie Krab op School is een digitaal programma om begrijpend lezen te stimuleren. Het vak wordt gekoppeld aan vakoverstijgend, thematisch, lesmateriaal waarin de relatie tussen mens en natuur centraal staat.

Allerlei spelvormen waarin het begrijpend lezen wordt gestimuleerd, komen voorbij. Taal gebaseerd op onder anderen de algemene vakken + wereldoriëntatie.

Krabbie Krab op School heeft een uitgebreid leerlingvolgsysteem waarin niet alleen het kennisniveau wordt weergegeven. Dat vinden we niet het belangrijkste. We zien het kind als een geheel. Presteren is niet het hoofddoel. Leren en hoe het kind met de uitkomst van het geleerde omgaat vinden we wel belangrijk.

We baseren ons op de meervoudige intelligentie van Howard Gardner, de leermethode van John Hattie, Tonnie Hoogeveen en Luc Stevens. Speciaal voor leerlingen in het reguliere onderwijs die moeite hebben met taal en voor reguliere leerlingen die ‘meer’ willen.

Op de achtergrond loopt een rapportage en een extra leerlingvolgsysteem mee. We brengen de ‘verwachtingen’ van leerlingen, ouders en leerkrachten in kaart.  Dit zal de onderlinge communicatie sterk verbeteren.

Volgende schooljaar starten  wij de leerlijn voor groep 4, 5 en 6. Voor deze leerlingen is er één uur lesmateriaal per dag beschikbaar. Dit lesmateriaal wordt uitgewerkt op vier niveaus.

Wilt u weten wat wij doen en hoe dit er uitziet? Vanaf vandaag is er een demo beschikbaar. Deze kunt u vinden op www.demo.krabbiekrab.school

Als u zich heeft aangemeld krijgt u na controle een bevestiging dat u de demo kunt inzien.

U kunt uw school ook aanmelden voor deelname aan de pilot.

Stuur dan een mail naar:  info@krabbiekrab.nl of bel 06-51708929.

Krabbiekrab.nl is een onderdeel Stichting Tabletonderwijs Krabbie Krab op School KvK 64132102  Educatieve en creatieve ontwikkeling door  Esthers Atelier