Welkom!


logo Krabbie Krab op School

                                                                                           

Krabbie Krab op School is een digitaal programma om begrijpend lezen te stimuleren. We bieden drie weken leren en een week presenteren.

De leerlijn bestaat uit thematisch lesmateriaal waarin de relatie tussen mens en natuur centraal staat.

Krabbie Krab op School heeft een uitgebreid leerlingvolgsysteem waarin  het kennisniveau en de competenties worden weergegeven.

We zien het kind als een geheel. Presteren is niet het hoofddoel. Leren en hoe het kind met de uitkomst van het geleerde omgaat vinden we wel belangrijk.

We baseren ons op de meervoudige intelligentie van Howard Gardner, de leermethode van John Hattie, Tonnie Hoogeveen en Luc Stevens. Speciaal voor leerlingen in het reguliere onderwijs die moeite hebben met taal en voor reguliere leerlingen die ‘meer’ willen.

Wilt u weten wat wij doen en hoe dit er uitziet?

Vanaf augustus is de leerlijn voor groep 4 en 5 beschikbaar. U kunt zich aanmelden voor een proefabonnement.

Pilot: U kunt uw school aanmelden voor deelname aan de pilot. Deze start eind maart 2019, is kosteloos en duurt een maand.

Stuur dan een mail naar:  info@krabbiekrab.nl of bel Esther van Duin 06-51708929.

Krabbiekrab.nl is een onderdeel van Stichting Tabletonderwijs Krabbie Krab op School KvK 64132102 . Wij hebben geen winstoogmerk.