Informatie voor ouders

Kan ook thuis

Krabbie Krab is een complete schoolmethode voor begrijpend lezen. Dat wil niet zeggen dat het alléén voor school geschikt is. Integendeel: uw kind kan er gerust thuis mee aan de slag.

Door Krabbie Krab elke dag even te doen, leert uw kind steeds beter lezen. Ondertussen ontdekt hij/zij heel veel over de wereld om zich/haar heen. Daar heeft uw kind een leven lang plezier van. Een mooier cadeau kunt u niet geven!

Wat is ‘begrijpend lezen’ precies?

Begrijpend lezen betekent dat je goed snapt wat je leest. Dat klinkt eenvoudig en vanzelfsprekend maar is het niet. Om goed te kunnen lezen, heb je veel kennis en vaardigheden nodig:

 •  Een grote woordenschat;
 • Inzicht in de verbanden tussen woorden, zinnen en alinea’s;
 • Kennis van de wereld.

Hoe meer een kind weet en onder de knie krijgt, hoe beter hij/zij een tekst kan doorgronden. Daarom richt Krabbie Krab zich op al deze onderdelen.

Wat is het verschil tussen ’technisch’ en begrijpend lezen?

Technisch lezen is puur het kunnen lezen: dat je de letters herkent en kunt omzetten in klanken. Begrijpend lezen is dat je de betekenis van woorden, zinnen en teksten kent en de onderlinge samenhang kunt ontcijferen. Pas dan begrijp je wat je leest.

Technisch lezen leren kinderen in groep 3. Vanaf groep 4 leren ze begrijpend lezen.

Wat is een ‘methode’ voor begrijpend lezen?

Een schoolmethode is niets anders dan de manier waarop een vak gegeven wordt. Oftewel: hoe de stof uitgelegd wordt, dus op welke wijze de kinderen leren.

Er zijn methodes voor taal, rekenen, spellen, aardrijkskunde, verkeer, etc. Krabbie Krab Op School is een methode voor begrijpend lezen.

Waarom is ‘begrijpend lezen’ belangrijk?

Begrijpend lezen is misschien wel het belangrijkste dat een kind leert. Hij/zij heeft het voor alle vakken nodig. Sterker nog: uw kind heeft die vaardigheid het hele leven lang dagelijks nodig, bij bijna alles wat hij/zij doet.

Ga maar na: voor bijna alle vakken moeten kinderen teksten lezen. Denk aan aardrijkskunde, geschiedenis of verkeerslessen en natuurlijk taal en spelling. Zelfs bij rekenen worden de sommen steeds vaker in teksten gegoten.

Hoe ouder een kind wordt, hoe langer de teksten en het woordgebruik worden. Op de middelbare school, tijdens een studie en later op het werk. Eigenlijk geldt: hoe beter iemand teksten kan begrijpen, hoe makkelijker en sneller iemand leert.

Denk ook aan eenvoudigere zaken, zoals een recept kunnen lezen om een gerecht klaar te maken.

Waarom mijn kind thuis bijles geven in begrijpend lezen?

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Krabbie Krab kan voor ieder kind een hele waardevolle aanvulling op school zijn. Bijvoorbeeld als:

 • Uw kind op school problemen heeft met leren lezen;
 • U bang bent dat uw kind een achterstand oploopt;
 •  U vindt dat uw kind niet genoeg uitgedaagd wordt;
 • Uw kind behoefte heeft aan meer verdieping in de onderwerpen;
 •   Uw kind dyslexie of een concentratiestoornis heeft;
 • Uw kind (hoog)begaafd is en niet meer wil werken;
 • Uw kind behoefte heeft aan een creatieve dagopdracht;
 • Uw zoon behoefte heeft aan meer onderwerpen voor jongens.

Uit onderzoek blijkt dat er op school vaak te weinig aandacht en tijd is voor begrijpend lezen: 25% van de Nederlandse kinderen leest straks op laag niveau. (Bron: De Groene Amsterdammer, december 2019.)

Van een te laag leesniveau heeft een kind een leven lang last. Hij/zij haalt bijvoorbeeld niet het schoolniveau dat hij/zij kan, waardoor hij/zij minder keuze in studies heeft. Met als mogelijk gevolg dat hij/zij later minder goed werk krijgt.

Is Krabbie Krab geschikt voor mijn kind?

Het eenvoudige antwoord is ‘ja’. Wij houden niet van kinderen in hokjes stoppen. Aan Krabbie Krab is geen enkel ‘niveau’ verbonden. Daarom is het geschikt voor ieder kind:

 • Ieder leertempo
 • Elk niveau
 • Elke ‘uitdaging’

Wat het laatste betreft: heeft uw kind bijvoorbeeld dyslexie? Met één druk op de knop zet u de teksten om in een dyslexieletter. De teksten kunnen ook voorgelezen worden.

Wat kost Krabbie Krab?

Voor een thuisabonnement op Krabbie Krab betaalt u

€ 6,85 per kind per maand +

opdrachtenschriftje van € 4,75 (optioneel).

Daarvoor krijgt u toegang tot alle lessen en leermaterialen van het gekozen leerjaar

Het abonnement kunt u per half jaar opzeggen.

Probeer Gratis uit

Natuurlijk wilt u de methode eerst even uitproberen om te zien of uw kind het écht leuk vindt.

Een kijkje in de demo nemen?  Stuur een e-mail naar info@krabbiekrab.nl