Krabbie Krab op School  is een digitaal programma om begrijpend lezen te stimuleren.

Deze leerlijn zal het begrijpend lezen sterk verbeteren.

Door een groot scala aan visuele en auditieve elementen wordt het programma voor een veelvoud van kinderen toegankelijk.

Daarnaast wordt er in deze leerlijn speciaal rekening gehouden met leerlingen die moeite hebben met leren en lezen, hoogbegaafdheid en dyslexie. Ieder kind leert op zijn eigen niveau.

Vormgeving

De leerlingen krijgen thematisch lesmateriaal aangeboden.

Dat bestaat uit de volgende vakken: wereldoriëntatie, natuur & techniek, filosofie, geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, dichten, boeken en kunst. Dit vatten we samen onder vijf categorieën: Aarde, Lucht, Water, Vuur en Mens. Al het lesmateriaal is uniek!

Tijd

Gedurende de eerste drie weken krijgen de leerlingen ca. 45 minuten les per dag via digitale apparatuur.

Hierbij leren zij onder andere 10 tot 20 nieuwe woorden per dag. Daarbij krijgen de leerlingen iedere dag een ‘doe opdracht’.

In de vierde week – de presentatieweek – zullen de leerlingen een zelf uitgedachte presentatie moeten geven. Ook hiervoor reiken we creatief lesmateriaal aan.

Indien gewenst kan de leerkracht eigen vakinhoudelijk lesmateriaal toevoegen.

Leerlingvolgsysteem

Verder wordt er een rapportagesysteem geboden dat persoonsgericht is. Competenties, studieplannen en verwachtingen worden hierin weergegeven. Per jaar worden er voor tien maanden lesmateriaal verstrekt, een compleet schooljaar dus. We zijn van plan om in januari 2020 te starten.

Pilot

Wilt u de school aanmelden voor de pilot? Er is een demo beschikbaar. Na aanmelding krijgt u binnen 24 uur bericht.

De pilot start vanaf oktober 2019. Wilt u hieraan meedoen, stuur dan een mail naar: info@krabbiekrab.nl of bel Esther van Duin 06-51708929.

Krabbiekrab.nl is een onderdeel van Stichting Tabletonderwijs Krabbie Krab op School KvK 64132102 . De Stichting heeft geen winstoogmerk.