Online Methode
Begrijpend Lezen

Voor het basisonderwijs

Voor groep 4 tot en met 8

Wat is het precies?

Krabbie Krab Op School is een integrale digitale methode voor begrijpend lezen. Boeiend voor leerlingen, makkelijk in te passen voor leraren en gefundeerd op wetenschap.

Geschikt voor elk kind

Op elk niveau, met ieder leertempo.

Vraagt u zich af of Krabbie Krab ook geschikt is voor kinderen met een grotere zorgbehoefte, dan is het antwoord ‘ja’. Voor deze leerlingen zijn er speciale aanpassingen in het programma gemaakt.

Gebaseerd op bewezen theorieën

Weinig thema’s, veel verdieping

In Leren zichtbaar maken stelt professor John Hattie het volgende: geef kinderen weinig thema’s maar veel verdieping, dan doen ze de meeste kennis op.

Daarom kozen we voor onze methode voor 5 allesomvattende thema’s.

Voldoende Leestijd

Leerplanontwikkelaar Mariëtte Hoogeveen liet zien dat kinderen 360 minuten leestijd per week nodig hebben. Pas dan leren ze écht goed begrijpend lezen.

Met deze digitale methode komen ze aan die tijd. Krabbie Krab overstijgt het aanbod door begrijpend lezen te integreren in vakken zoals wereldoriëntatie, biologie, geschiedenis en aardrijkskunde. Daardoor is het makkelijk in te passen in het dagschema.

Onthouden door herhalen

De kracht van herhaling is de afgelopen 50 jaar vaak bewezen. Leerlingen onthouden leerstof veel en veel beter als die vaker terugkomt.

De woorden die leerlingen dagelijks leren komen terug in verschillende werkvormen.  Deze woorden worden dan ook weer toegepast in andere dagen en op verschillende manieren.

Onthouden door uitleggen aan anderen

Dankzij de leerpiramide van Bales weten we hoe belangrijk uitleggen is. Als kinderen iets uitleggen aan een ander, is die kennis bij degene die het heeft uitgelegd 6 weken later nog voor 90% aanwezig.

Daarom sluiten de kinderen ieder themablok van 3 weken af met een 4e week, die we de presentatieweek noemen. Tijdens de presentatieweek worden opdrachten uitgevoerd waardoor de geleerde woorden opnieuw gebruikt worden. Zo beklijft de stof dus veel beter.

Inspelen op verschillende soorten intelligentie

Howard Gardner laat zien dat er meerdere intelligentiesoorten zijn: het ene kind is een denker, de ander een doener, een derde een creatieveling. Sommige kinderen zijn sterk op meerdere vlakken.

Onze methode haalt het beste uit de leerlingen. Dit komt doordat er ingespeeld wordt op zelfstandig werken en het uitvoeren van samenwerkingsopdrachten. Zo brengen we verschillende talenten bij elkaar waardoor de kracht van iedere individuele leerling goed tot uiting komt.

Opbouw van de methode

De online methode begrijpend lezen Krabbie Krab op School is beschikbaar voor groep 4 en 5. Per leerjaar is de stof verdeeld over 10 maanden.

Deze 10 maanden komt elk van de 5 thema’s 2 keer aan bod. De thema’s zijn:

 • Aarde
 • Water
 • Vuur
 • Lucht
 • Mens

Deze thema’s zijn overzichtelijk en allesomvattend; hierbinnen kunnen we nagenoeg ieder onderwerp behandelen.

Zo bestaat ieder jaar dus uit 10 ‘blokken’ van ongeveer 4 weken. Tijdens zo’n blok krijgen de leerlingen iedere dag een ander onderwerp binnen het thema.

Bijvoorbeeld:

Het thema is ‘Aarde’. Dan kan het onderwerp ‘landbouw’ zijn en krijgen de kinderen teksten en opdrachten met woorden als ‘aardappelen rooien’, ‘ploegen’ en ‘veeteelt’.

Zo vergroten we niet alleen hun woordenschat, maar óók hun algemene kennis.

Inhoud van de Methode

De inhoud van Krabbie Krab op School is gericht op herhaling, herhaling en herhaling in allerlei afwisselende werkvormen, zodat de kinderen geboeid blijven.

De (interactieve) werkvormen waarin we de stof aanbieden zijn concreet:

 • Teksten
 • Filmpjes
 • Werkbladen
 • Doe-opdrachten
 • Spelletjes
 • Mindmaps
 • Filosofielessen

Hiermee zorgen we voor een combinatie van informatie, humor en spel. In onze ogen de allerbeste manier om leerlingen uit te dagen en te blijven stimuleren.

Leraren kunnen er zelf voor kiezen om bijvoorbeeld de doe-opdrachten over te slaan. Zo kunnen ze tijd winnen als ze die tekort komen. Dat hoeft echter niet, omdat Krabbie Krab een integrale methode is.

Integrale methode

Onze methode voor begrijpend lezen vraagt aan leerlingen van groep 4 en 5, 30 tot 45 minuten lestijd, iedere dag. Dat kan afschrikken: leraren hebben immers veel meer vakken te behandelen.

Daarom hebben we Krabbie Krab vakoverstijgend gemaakt. Zo besteden leerlingen tegelijkertijd aandacht aan begrijpend lezen én:

 • Wereldoriëntatie
 • Natuur & techniek
 • Filosofie
 • Geschiedenis
 • Biologie
 • Aardrijkskunde
 • Dichten
 • Boeken
 • Kunst
 • Filosofie
 • Interactieve spellen

Bijvoorbeeld:

Deze les voor groep 4 gaat over de boerderij. Er zitten dus elementen in over natuur en biologie. De opdracht is interactief: ze horen een tekst en moeten een puzzel oplossen.

Ieder woord is aanklikbaar: als een leerling op een woord klikt, hoort hij of zij direct de juiste uitspraak.

De enthousiaste ondersteuning vanuit de Stichting in de persoon van Ester van Duin is uitstekend en feedback wordt serieus genomen en waar mogelijk verwerkt.”  Gisele van Baaren, leerkracht groep 5/6 van Basisschool De Akkerwinde Vianen (NB)

Testimonials

“Wij hebben meegedaan aan een pilotperiode van de digitale leerlijn Krabbie Krab. De onderwerpen sloten goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Zij zijn enthousiast over het gevarieerde aanbod van filmpjes, zelf lezen en/of teksten beluisteren.

De methode is leerkrachtonafhankelijk opgezet en dus zeer geschikt om individueel mee te werken. Het computersysteem differentieert en biedt passende opdrachten aan.

“Onze kinderen geven aan de methode leuk te vinden. Ze moesten vooral lachen om de grappen in de antwoorden.” – Prins Willem Alexanderschool, plusklas groep 4

Wilt u meer weten over de ervaringen van De Akkerwinde met Krabbie Krab? Neem contact op met Gisele.

Over ons

Krabbie Krab is bedacht door Esther van Duin. De methode is geboren vanuit haar overtuiging dat begrijpend lezen en het kennisniveau al veel te lang een ondergeschoven kindje is in het Nederlandse onderwijs.

“Dat zeg ik niet alleen, ook dat is bewezen. 25% van de Nederlandse kinderen stevent af op laaggeletterdheid*.  Het belang van goed kunnen lezen moeten we niet onderschatten is: elk kind heeft deze vaardigheid nodig – het hele leven lang.”

Daarom hebben we Krabbie Krab op School ontwikkeld: als wapen tegen deze zorgwekkende trend.

(*bron: De Groene Amsterdammer, december 2019)

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest om privacy rond persoonlijke gegevens op internet. Het is niet altijd duidelijk wat er gebeurt met de data die scholen aanleveren.

Wij zijn er zwaar op tegen dat data verzameld wordt en voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.

Daarom benadrukken wij met klem dat we zeer zorgvuldig omspringen met de gegevens van scholen en gebruikers van Krabbie Krab op School.

Krabbie Krab & Privacy

Gratis proberen?

Krabbie Krab op School is een innovatieve digitale methode voor Begrijpend Lezen. De leerlijn zorgt ervoor dat ieder kind iedere week genoeg leest. Tegelijkertijd ontwikkelen ze hun algemene kennis.

Om uw twijfel geheel weg te nemen, is Krabbie Krab voor iedere school (en ouder!) gratis uit te proberen.

Wilt u meer informatie over ons lesprogramma? Bel 06-51708929 of stuur een mail naar: info@krabbiekrab.nl