Krabbie Krab op School  is een digitaal programma om begrijpend lezen te stimuleren.

Deze leerlijn zal het begrijpend lezen sterk verbeteren voor veel leerlingen.

Dit programma is geschikt voor kinderen die een uitdaging nodig hebben.

Door een groot scala aan visuele en auditieve elementen wordt het programma voor een veelvoud van kinderen toegankelijk, zowel in het reguliere als het speciaal onderwijs.

Vormgeving:  De leerlingen krijgen thematisch lesmateriaal aangeboden.

Dat bestaat uit de volgende vakken: wereldoriëntatie, natuur & techniek, filosofie, geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, dichten, boeken en kunst. Dit vatten we samen onder vijf categorieën: Aarde, Lucht, Water, Vuur en Mens. Al het lesmateriaal is uniek!

Tijd: Gedurende de eerste drie weken krijgen de leerlingen iedere dag ca. 45 minuten les.

Per dag kunnen de leerlingen met 10 tot 20 nieuwe woorden kennismaken. Vervolgens kunnen zij de nieuw geleerde woorden toepassen in een ‘doe opdracht’.

In de vierde week – de presentatieweek – zullen de leerlingen een zelf uitgedachte presentatie moeten geven. Voor de leerkrachten zijn creatieve voorbeelden van lesmateriaal beschikbaar.

Leerlingvolgsysteem

Verder wordt er een rapportagesysteem geboden dat persoonsgericht is. Competenties, studieplannen en verwachtingen worden hierin weergegeven. Per jaar worden er voor tien maanden lesmateriaal verstrekt, een compleet schooljaar dus.

Heeft u vragen, stuur dan een mail naar: info@krabbiekrab.nl of bel Esther van Duin 06-51708929.

Krabbiekrab.nl is een onderdeel van Stichting Tabletonderwijs Krabbie Krab op School KvK 64132102 . De Stichting heeft geen winstoogmerk.