Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Tabletonderwijs Krabbie Krab op School:

  1. Algemeen
    • Dit zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden va Stichting Tabletonderwijs Krabbie Krab op School, hierna genoemd KKOS, gevestigd aan de Esdoornlaan 18, 1613 VB Grootebroek. Kamer van Koophandel Hoorn nummer 64132102.  RSIN nummer 855535179
  2. De stichting heeft een SBBI status en heeft geen winstoogmerk. De stichting is vrijgesteld van BTW.

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van de stichting KKOS

2. Bestellen
• Bestellingen van een demo of abonnement kunnen via www.krabbiekrab.nl kunnen worden gedaan. Een bevestiging van de bestelling wordt per e-mail verzonden. De overeenkomst komt tot stand indien de bestelling door beide partijen is goedgekeurd en geaccepteerd.

• Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.

• Alle afbeeldingen en specificaties van artikelen aangeboden door KKOS worden zo goed mogelijk weergegeven. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website weergegeven informatie. KKOS kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verschillen. Zij zal wel trachten de meest exacte weergave af te beelden op de website.

3. Betaling en levering van digitaal lesmateriaal en fysiek lesmateriaal.
• Alle bedragen op de site van KKOS zijn vermeld in euro’s. Deze zijn inclusief administratiekosten en exclusief verzend- en verpakkingskosten. Na de bestelling en acceptatie van de bestelling ontvangt de klant een bevestigingsmail met de exacte verzendkosten en het totaalbedrag. Na ontvangst van de bevestigingsmail dient de betaling binnen 7 dagen op de rekening van KKOS te zijn bijgeschreven. Hierna zal per opgegeven datum het abonnement starten. Een bestelling wordt maximaal 14 dagen voor de klant gereserveerd. Indien binnen 7 dagen nog geen betaling is ontvangen, zal KKOS de klant hiervan per e-mail aan herinneren. Wanneer na deze herinnering het bedrag nog niet binnen 5 dagen is ontvangen, zal de bestelling worden geannuleerd en vervalt de overeenkomst. Kosten voor het invoeren van de gegevens (set-up leerling/leerkracht omgeving) zullen wel verhaald worden op de school.

• Na ontvangst van de betaling wordt het product volgens de afgesproken levertijden geleverd.

• De afgesproken levertijd gaat in op het moment dat het bedrag op de rekening van KKOS is bijgeschreven.

• KKOS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke situaties heeft KKOS het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren. De koper heeft in dit geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. KKOS zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen. Betaalde bedragen zullen in dit geval binnen 30 dagen gecrediteerd worden.

• KKOS heeft geen invloed op vertragingen die door Post NL/DHL worden veroorzaakt en kan hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld.

• KKOS is niet verantwoordelijk voor verlies, zoekraken, beschadigen of diefstal tijdens de verzending.

• De koper dient na aflevering de inhoud van het pakket te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist is, dient de koper per omgaande maar uiterlijk binnen 2 werkdagen contact op te nemen met KKOS via e-mail. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@krabbiekrab.nl Na deze termijn kunnen geen manco’s meer worden aangemeld.

4. Betaalwijze
Betalen kan op de volgende manieren:
• Vooruitbetaling op onze bankrekening ten name van KKOS.

5. Prijzen
• Prijzen zijn in euro’s, zonder BTW en administratiekosten en exclusief verzend- en verpakkingskosten.
• KKOS kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten.
• Actiekortingen gelden niet voor reeds gedane bestellingen.
• Acties gelden zolang de voorraad strekt.

6. Verzendkosten
• Bij poststukken welke niet in de brievenbus passen zullen de dan geldende verzendkosten worden doorberekend.

Dit bedrag bestaat uit de kosten voor het aangetekend/verzekerd versturen per TNT Post/DHL incl. de verpakkingskosten..

Bij bestellingen in Nederland boven € 250,00 worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. Deze zullen verzekerd worden verstuurd.

7. Verpakking
• Artikelen worden degelijk verpakt verstuurd zodat de kans op beschadiging nagenoeg nihil is.

8. Retourneren
• Voor alle aankopen geldt een afkoelingsperiode van 7 werkdagen. De klant kan het gekochte artikel binnen 7 werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van reden retourneren.

• Wanneer de klant een bestelling retourneert dient deze dit uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk (e-mail) te melden aan KKOS met vermelding van de retourzending en het rekeningnummer waarop het reeds betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) teruggestort kan worden.

• Artikelen dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn.

• Een retourzending dient altijd aangetekend, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verpakt geretourneerd te worden. Kosten voor verzending zijn volledig voor rekening van de koper.

• Na ontvangst van het retourartikel zal KKOS het reeds betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) binnen 30 dagen terugstorten op het rekeningnummer van de klant.

• Retourzendingen sturen naar: Stichting Krabbie Krab op School, Esdoornlaan 18, 1613 VB Grootebroek.

9. Geschillen
• Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
• Alle geschillen tussen de partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.

10. Privacy
• Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een goede afhandeling van de bestelling en de administratie van KKOS. KKOS geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden zonder toestemming van de klant.
• Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de klant worden gewijzigd of verwijderd.

11. Overige bepalingen
• Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

12. Copyright
• Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van KKOS gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan KKOS en Esthers Atelier.

• Op alle teksten, video’s en afbeeldingen van KKOS berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeeltes en/of de volledige inhoud van de website KKOS te verspreiden.

• KKOS behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen door publicatie van de nieuwe voorwaarden op deze website. Het moment van bestellen bepaalt welke voorwaarden van kracht zijn. • De kleuren op de foto’s kunnen minimaal afwijken van de werkelijke kleuren. Type- en zetfouten voorbehouden.