Resultaat


Het is niet aan ons om het kind op te leggen ‘wat’ ze moeten leren. Het is aan het kind om te beslissen wat te doen met de informatie die ze aangereikt krijgen.

 

De leerlingen krijgen filmpjes, mindmaps, teksten, spellen met daarbij behorende handvatten en instructies. De interpretatie van de stof is aan henzelf. Het leerproces wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De leerkracht kan altijd bijtijds ingrijpen en hulp bieden waar nodig.

Van belang is het resultaat:

– Weten de leerlingen na 3-6 maanden nog hoe ze bepaalde dingen moeten doen? En is dat voor de meeste onderwerpen het geval?

Dat is uiteindelijk het belangrijkste: daar kan geen schriftelijke toets tegenop.

Speerpunten voor de leerling:

– Bewustwording stimuleren;
– Ontplooiing van begrijpend kijken en daarmee het begrijpend leren en lezen;
– Thematisch onderwijs vanaf groep 4;
– Vakoverstijgend lesmateriaal aanbieden;
– Kinderen leren samenwerken en presenteren;
– Mediawijsheid en 21st century skills aanleren en vanaf groep 6 zelfs programmeren;
– Concrete resultaten nastreven en die verwerken in een handelingsplan;
– Uitdagen en inzicht geven.

Mogelijkheden voor de leerkracht:

– Inspraak de ontwikkeling van het lesmateriaal.
– Een uniek innovatief leerlingvolgsysteem met verwachtingspatronen.

Ook iets voor uw school? Neem een demo proefabonnement?
Wilt u meer informatie?Mail naar:  info@krabbiekrab.nl of bel Esther van Duin 06-51708929

 

Krabbiekrab.nl is een onderdeel van Stichting Tabletonderwijs Krabbie Krab op School KvK 64132102