Resultaat


Resultaat: Als er een schaap over de dam is                                                                                 Afbeeldingsresultaat voor logo not 2017

Hoe gaan we te werk en wat willen we bereiken?

We willen kinderen een leuke, begrijpelijke en leerzame manier van onderwijs aanbieden.
Een lesmethode die aansluiting vindt bij de hedendaagse jeugd.
Maar we willen meer: we willen kinderen bewust maken van de wereld om hen heen. Inzicht geven, in onderwerpen die betrekking hebben op de wereld, de natuur en hoe de mens hiermee omgaat.
We willen ze stimuleren en hun nieuwsgierigheid prikkelen door het creatieve brein te triggeren.

Het is niet aan ons om het kind op te leggen ‘wat’ ze moeten leren. Het is aan het kind om te beslissen wat te doen met de informatie die ze aangereikt krijgen.

De kinderen krijgen handvatten en instructies. De interpretatie daarvan is aan henzelf. Wij sturen het proces en houden alles met een gesloten leerlingvolgsysteem nauwlettend in de gaten. Hierdoor kan de leerkracht bijtijds ingrijpen en extra uitleg geven waar nodig.

Binnen de lesmethode zijn de volgende punten van belang: samenwerken, overleggen, discussies voeren en als het uiteindelijke werk gedaan is – presenteren.
Van belang is het resultaat:

  • Weten de leerlingen na 3-6 maanden nog hoe ze bepaalde dingen moeten doen? En is dat voor de meeste onderwerpen het geval?

Dat is uiteindelijk het belangrijkste: daar kan geen schriftelijke toets tegenop.

Speerpunten voor de leerling:

– Bewustwording stimuleren;
– Ontplooiing van begrijpend kijken en daarmee het begrijpend leren en lezen;
– Thematisch onderwijs vanaf groep 4;
– Vakoverstijgend lesmateriaal aanbieden;
– Kinderen leren samenwerken en presenteren;
– Mediawijsheid en 21st century skills aanleren en vanaf groep 6 zelfs programmeren;
– Concrete resultaten nastreven en die verwerken in een handelingsplan;
– Uitdagen en inzicht geven.

Voor de leerkracht:

– Inspraak de ontwikkeling van het lesmateriaal.
– Werkdruk verminderen door een uniek leerlingvolgsysteem waardoor verwachtingspatronen en communicatie verbetert.

Ook iets voor uw school? Neem een proefabonnement?
Wilt u meer informatie?Mail naar:  info@krabbiekrab.nl of bel 06-51708929

 

Krabbiekrab.nl is een onderdeel van Stichting Tabletonderwijs Krabbie Krab op School KvK 64132102