Leerlijn


Wat kan onze digitale leerlijn betekenen voor uw school?

Educatieve digitale leerlijn - Krabbie Krab op School

Krabbie Krab op School is een zeer uitgebreid digitaal lesprogramma waarin de woordenschatontwikkeling centraal staat.  De lesstof wordt samengesteld door een klein team van educatieve auteurs. Het lesmateriaal is speels, uniek en vakoverstijgend. Voor de leerkrachten hebben we ruimte gemaakt om eigen materiaal te kunnen toevoegen. Zo wordt de leerlijn een krachtige combinatie.

De vakken waar we ons lesmateriaal op baseren worden ondergebracht in vijf thema’s. Dat zijn Aarde, Water, Lucht, Vuur en Mens.  In alle thema’s staat de mens centraal. We stimuleren inzicht en begrip voor mens en natuur.

Portfolio: Voor ieder kind is een gepersonaliseerd Dagboek beschikbaar.

Toetsen: Dat zijn momentopnames. De toetsen vervangen we door een presentatieweek. Uitleggen aan anderen wat je gedaan hebt, hoe je het lesmateriaal interpreteert, is belangrijker.

Leerlingvolgsysteem: Onze leerlijn is een combinatie van: ‘de meervoudige intelligentie’ van Howard Gardner en ‘Leren Zichtbaar maken’ van John Hattie. In ons leerlingvolgsysteem hebben we de acht soorten intelligenties gekoppeld aan verwachtingspatronen. Ook de verwachtingen van ouders en leerkrachten brengen we in kaart. Deze worden samen met behaalde resultaten verwerkt. Hierdoor ontstaat een volledig overzicht van de mogelijkheden die het kind heeft.

Demo: Wilt u weten wat wij doen en hoe dit er uitziet? Vanaf vandaag is er een demo beschikbaar. Deze kunt u vinden op www.demo.krabbiekrab.school

Krabbiekrab.nl is een onderdeel van Stichting Tabletonderwijs Krabbie Krab op School KvK 64132102