Leerlijn


Wat kan onze digitale leerlijn betekenen voor uw school?

Educatieve digitale leerlijn - Krabbie Krab op School

Krabbie Krab op School is een zeer uitgebreid digitaal lesprogramma waarin de woordenschatontwikkeling centraal staat.  De lesstof wordt samengesteld door een klein team van educatieve auteurs. Het lesmateriaal is speels, uniek en vakoverstijgend. Voor de leerkrachten hebben we ruimte gemaakt om eigen materiaal te kunnen toevoegen. Zo wordt de leerlijn een krachtige combinatie.

De vakken waar we ons lesmateriaal op baseren worden ondergebracht in vijf thema’s. Dat zijn Aarde, Water, Lucht, Vuur en Mens.  In alle thema’s staat de mens centraal. We stimuleren inzicht en begrip voor mens en natuur.

Voor ieder kind is een digitaal Dagboek beschikbaar voor notities, feedback, uitslagen en opmerkingen.

Onze leerlijn is een combinatie van: ‘de meervoudige intelligentie’ van Howard Gardner en ‘Leren Zichtbaar maken’ van John Hattie. In ons leerlingvolgsysteem hebben we verschillende soorten competenties gekoppeld aan het lesmateriaal.

Wilt u weten wat wij doen en hoe dit er uitziet?  Bel Esther van Duin 06-51708929 of mail naar info@krabbiekrab.nl 

Krabbiekrab.nl is een onderdeel van Stichting Tabletonderwijs Krabbie Krab op School KvK 64132102