Leerlijn


Tabletonderwijs Krabbie Krab op School     Afbeeldingsresultaat voor logo not 2017

Krabbie Krab op School is een digitale leerlijn gebaseerd op wereldoriëntatie. Begrijpend lezen wordt bij ons begrijpend kijken.  70% van ons lesmateriaal bestaat uit kijken en luisteren. Voor de delen die gelezen worden, hebben we geluidsbestanden en een leeshulp op alle niveaus. We starten onze leerlijn in groep 4.

De leerkracht kan zelf het gewenste onderwerp, het lesmateriaal en de gewenste hoeveelheid daarvan bepalen.  De leerlijn is gemaakt voor het basisonderwijs en is uitermate geschikt voor kinderen met dyslexie, taalachterstand, doeners en NT2 leerlingen. Mediawijsheid en 21st Century Skills worden gestimuleerd.

Wilt u het lesmateriaal uittesten in uw klas? Neem een proefabonnement.

Variatie in lesstof:

Krabbie Krab op School wil kinderen stimuleren meer uit zichzelf te halen, door hen thematisch onderwijs te bieden. Het digitale programma bevat: wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, kunst, filosofie, dichten & spreekwoorden, biologie, natuur & techniek, paleontologie en archeologie.

Het leerlingvolgsysteem:

Ons leerlingvolgsysteem loopt mee op de achtergrond en registreert knelpunten. Hierdoor kan de leerkracht bijtijds ingrijpen en extra uitleg geven waar nodig. Door middel van dit systeem worden het administratieve taken van de leerkracht verminderd en daarmee de werkdruk verlaagd.

Niet toetsen maar belonen:

Voor groep 6 maken we een educatieve game als beloning. Kijk op  http://www.krabbiekrab.nl/educatieve-game-beloning/  

Iedere 4e week is een presentatieweek. Deze presentaties zijn de vervangers van toetsen. Het samenwerken, uitleggen aan anderen en spelenderwijs het geleerde verwerken wordt zo gestimuleerd.

Kerndoelen:

Onze leerlijn is een combinatie van: ‘de meervoudige intelligentie’ van Howard Gardner en ‘Leren Zichtbaar maken’ van John Hattie . Wij houden ons aan de kerndoelen zoals gesteld door de SLO.

 

 

Krabbiekrab.nl is een onderdeel van Stichting Tabletonderwijs Krabbie Krab op School KvK 64132102