De organisatie


wat-kunt-u-doen

 Samen staan we sterk 

Op 16 september 2015 is de Stichting Tabletonderwijs Krabbie Krab op School opgericht door Mevr. E. van Duin (voorzitter), Mevr. E. A.M. de Jong (penningmeester), Mevr. M.A. Steltenpool (secretaris). Ons bestuur bestaat in totaal uit 6 leden. Geen van de bestuursleden ontvangt een salaris of vergoeding voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De gronddoelstelling van de stichting staan beschreven in de statuten.  Daarbij hebben we een aantal doelstellingen gekozen als speerpunt. Deze staan hieronder beschreven:

-Met onze stichting willen we niet alleen taalachterstand terugdringen in het onderwijs door digitaal onderwijs aan te bieden maar ook creatieve vakken stimuleren. Dat kan in de ‘presentatieweken’. Dat is iedere 4e week van de maand.

-Scholen kunnen van ons een voucher krijgen om daarmee een lokale kunstenaar uit te nodigen. Ook bestaat de mogelijkheid een leskist te huren met  natuurkundige cq technische onderdelen.

Maar ook een uitstapje naar een interessante fabriek/werkplaats/boerderij  (wat onderdeel is van het thematisch onderwijs die maand) kan bekostigd worden.

-De tablets die gebruikt worden in het onderwijs kosten veel geld. Bovendien zitten we nog steeds met 21% BTW op digitale dragers. Samen met bedrijven en scholen willen we een ‘refurbish-systeem’ opzetten voor de tablets. Zo kunnen kosten bespaard worden.

Onze stichting KvK nr. 64132102  en  RSIN nr. 8555.35.179. Giften en donaties zijn aftrekbaar.

Wat kunt u doen? Word donateur!

Naam*

E-mailadres*

Bericht

Bedrag €*


Zij steunen ons al om taalachterstand te verminderen. Doet u ook mee?

Wilt u meer informatie? info@krabbiekrab.nl of bel Esther van Duin 06-51708929

Krabbiekrab.nl is een onderdeel Stichting Tabletonderwijs Krabbie Krab op School KvK 64132102