De organisatie


Op 16 september 2015 is de Stichting Tabletonderwijs Krabbie Krab op School opgericht. Ons bestuur bestaat in totaal uit 6 leden. Geen van de bestuursleden ontvangt een salaris of vergoeding voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De gronddoelstelling van de organisatie staan beschreven in de statuten.  Daarbij hebben we een aantal doelstellingen gekozen als speerpunt. Deze staan hieronder beschreven:

– We bieden leerlingen een op maat gesneden educatief IT programma. Nieuwe woorden leren wordt een makkie. Wij maken het lezen en leren eenvoudig en begrijpelijk.

– In de presentatieweken worden kinderen gestimuleerd uit te leggen aan anderen wat zij hebben ervaren. Samenwerken wordt gestimuleerd. Scholen kunnen voor die week een voucher krijgen om een kunstenaar uit te nodigen. Of een leskist te huren bijvoorbeeld van het IVN.

Ook een uitstapje naar een interessante fabriek/werkplaats/boerderij kan (deels) bekostigd worden.

-De tablets die gebruikt worden in het onderwijs kosten veel geld. Bovendien zitten we nog steeds met 21% BTW op digitale dragers. Samen met bedrijven en scholen willen we een ‘refurbish-systeem’ opzetten voor de tablets. Zo kunnen kosten bespaard worden.

Onze stichting KvK nr. 64132102  en  RSIN nr. 8555.35.179. Giften en donaties zijn aftrekbaar.

Wat kunt u doen? Word donateur of vrijwilliger.

Naam*

E-mailadres*

Bericht

Bedrag *Zij steunen ons al. Doet u ook mee?

Wilt u meer informatie? info@krabbiekrab.nl of bel Esther van Duin 06-51708929

Krabbiekrab.nl is een onderdeel Stichting Tabletonderwijs Krabbie Krab op School KvK 64132102